CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  • Chúng tôi luôn nhận biết và tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách. Bảo đảm an toàn dữ liệu của Quý khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Tuyệt đối bảo mật thông tin người chơi
Bảo mật thông tin Khách hàng bằng công nghệ cao
  • Chúng tôi giữ gìn tất cả dữ liệu cá nhân của Quý khách và sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất cứ bên thứ ba nào.
  • Tất cả thông tin cá nhân cung cấp bởi những người sử dụng được chuyển bằng phần mềm Security Software (theo tiêu chuẩn bảo mật SSL 128 bit) và được lưu giữ trong môi trường hoạt động an toàn và không ai có thể xâm nhập vào được. Sự truy nhập nội bộ vào dữ liệu được giới hạn và kiểm soát nghiêm ngặt.
  • LD789Viet có thể liên lạc với Quý khách qua email & số điện thoại về những chương trình có lợi cho Quý khách. Chính sách của chúng tôi là không chia sẻ bất cứ tư liệu nhận dạng cá nhân nào được lưu giữ tại ld789viet.com với bất cứ bên thứ ba nào.